Kamis, 08 Maret 2012

Waras VS EDan


+ Pendidikanmu opo? 
- Hukum Pak. 
+ wah ora bisa ditompo ning kene. 
- Alasanipun Pak? 
+ Kakehan ngomong mengko, malah ora kerja. 
- tapi kulo mantan diplomat lho Pak. 
+ Tambah ora ketompo? 
- Lho kok ngaten pak? 
+ Mengko gaweyanmu mung ropat-rapat wae...... 
·        Kowe nduwe omah opo ora? 
- Dereng..... 
+ Wah kowe ora iso ketompo nang kene. 
- Lho kok ngaten? 
+ Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang perusahaan. 
- Ah.. mboten kok, sakjanipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih. 
+ Yo malah ora ketompo. 
- Lho kok ngaten? 
+ Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong ae. 

+ Kowe nduwe motor opo ora? 
- Mboten. 
+ Ora ketompo. 
- Lho kok mboten ketompo? 
+ Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit. 
- Sakjanipun gadhah, ning tasih ten kampung, gampil mangke kulo beto ngriki. 
+ Wah malah ra ketompo.... 
- Lho kok ngoten? 
+ Tempat parkire wis ra cukup.. 

+ Kowe wis lulus sarjana tenan? 
- Sampun Pak.... 
+ Ora ketompo. Kene iki golek sing SMA ae, luwih manutan lan ben mbayare murah. 
- Sakjanipun kulo tasih badhe skripsi. 
+ Malah ora ketompo...... . 
- Lho kados pundi to? 
+ Mengko kowe kerjo mung ngetik skripsi, yen wis lulus mesti golek kerjo neng perusahaan liyo. 

+ Kowe seneng guyon opo ora? 
- Mboten pak, kulo serius nek nyambut gawe. 
+ Ra ketompo...... 
- Waa... Kok ngoten? 
+ Engko konco-koncomu lan anak buahmu podho stress. 
- Sakjane nggih sekedhik-sekedhik seneng guyon. 
+ Malah ora ketompo. 
- Lho kok...... 
+ Engko kowe mung email-emailan sing lucu. 

+ Kowe mau mrene numpak opo? 
- Nitih mobil. 
+ Kowe ora ketompo. 
- Sebabipun? 
+ Saiki BBM mundhak terus, mengko kowe njaluk mundhak bayar terus. 
- Woo, kulo wau namung mbonceng, kok. 
+ Tambah ora ketompo. 
- Lho, lha kok? 
+ Mengko mung gawene mbonceng mobil kantor. Ngrusuhi! 

+ Anakmu akeh opo sithik? 
- Kathah, Pak. 
+ Kowe ora ketompo. 
- Sebabipun? 
+ Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe uanak terus. 
- Lha wong namung anak adopsi, kok. 
+ Tambah ora ketompo. 
- Lho, lha kok? 
+ Gawe anak bae aras2en, opo maneh nyambut gawe. 

+ Kowe wis ngerti gaweyanmu durung? 
- Dereng. 
+ Kowe ora ketompo. 
- Sebabipun? 
+ Arep nyambut gawe kok ora ngerti gaweyane? 
- Oo, nek damelan niku mpun ngertos kok. 
+ Tambah ora ketompo. 
- Lho, lha kok? 
+ Kowe rak mung arep keminter, to? 

+ Kowe ngerti kahanan kantor kene durung? 
- Dereng. 
+ Kowe ora ketompo. 
- Sebabipun? 
+ Arep nyambut gawe kok ora ngerti kantore? 
- Wah, nggih sekedhik2 mpun ngertos kok... 
+ Tambah ora ketompo. 
- Lho, lha kok? 
+ Mengko kowe senengane ngudhal-udhal wewadi kantor, to? 

+ Kowe kerep loro? 
- Mboten. 
+ Kowe ora ketompo.. 
- Sebabipun? 
+ Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering. 
- Wah, sakjanipun nggih asring. 
+ Tambah ora ketompo. 
- Lho, lha kok? 
+ Kantor iki ora nompo karyawan pileren. 

+ Kowe biso main internet? 
- mBoten. 
+ Kowe ora ketompo. 
- Sebabipun? 
+ Perusahaan ora nompo sing buta internet. 
- Wah, sakjanipun nggih saged. 
+ Tambah ora ketompo. 
- Lho, lha kok? 
+ Mesthi ora bakal nyambut gawe, kakehan dolanan internet, to??? 

+ Kowe waras opo ora? 
- Lha, kulo nggih waras to Pak. 
+ Ra ketompo. 
- Kenging nopo? 
+ Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene. 
- Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan. 
+ Malah ra ketompo. 
- Pripun to niki? 
+ Mengko aku duwe saingan. 
- WAAAAAAAAAAAAAAAA! !!!!

        Ket...
+ : org edan
        - : org waras

Sabtu, 03 Maret 2012

rindu

selama aku mencari selama aku menanti ...
  bayang-bayang'mu dibatas senja...
  matahari membakar rinduku..
  ku melayang terbang tinggi...
       ::Bersama mega" menembus dinding waktu..
         ku terbaring dan pejamkan mata..
         dalam hatiku panggil namamu...
         semoga saja kau dengar dan merasakan..
::Getaran dihatiku ...
  yang lama haus...

kenangan terindah

qw eang lemah tanpamue....
qw eang rentan karena....
cinta eang tlah hilang darimue.....
eang mampu menyanjungku...
selama mata terbuka,,, sampai jantung tak berdetak....
selama iu pun qw mampu mengenangmue...
darimuueee.....  kutemukan hdup qw....
bagiku.....  kaulah cinta sejati qw....  ohhh... uuu

bila eang tertulis untukk...
adalah eang terbaik untukmm...